kontakt@pozatrasa.pl
+48 22 350 73 46

Babilon Ur Uruk Irak 2022_5

Babilon Centrum Starożytnej Mezopotamii. Podróż przez Irak

Babilon był jednym z najważniejszych miast starożytnej Mezopotamii, tętniącym życiem centrum, stolicą imperiów oraz centrum nauki, kultury, sztuki a także ważnym ośrodek religijnym. Miasto położone nad rzeką Eufrat, nazywane było Bab ili, czyli wrota boga – miejsce niebios i ziemi, siedziba życia. W latach 626-539 p.n.e. Babilon był stolicą Babilonii – państwa nowo babilońskiego. 

Babilon rozkwitał pod rządami Hammurabiego oraz Nabuchodonozora, któremu zawdzięczał prawdziwą świetność. Nabuchodonozor pragnął uczynić z niego najwspanialszą metropolię na świecie. W Babilonie znajdowała się słynna imponująca Brama Isztar (obecnie w Muzeum Pergamońskim w Berlinie), Pałac Nabuchodonozora, określany cudem ludzkości, Esagila – świątynia Marduka oraz ziggurat Etemenanki, kojarzony z biblijną Wieżę Babel.

Babilon Irak i Kurdystan Iracki 2021_11

O bogactwie, urodzie i potędze Babilonu krążyły legendy. Ludzie ciągnęli tu ze wszystkich stron świata. To tu znajdował się jeden z Siedmiu Cudów Świata – Wiszące Ogrody Semiramidy, które stały się inspiracją na skalę światową w sztuce oraz kulturze. Ogrody zbudowane zostały na polecenie Nabuchodonozora, który podarował je swojej żonie Amytis. Potężnemu  Nabuchodonozorowi dorównać chciał Saddam Husajn. Na jego polecenie w latach 80-tych XX wieku, na terenie stanowiska archeologicznego Atlal Babil, rozpoczęto prace rekonstrukcyjne. Zrekonstruowane budowle wzniesione zostały z cegieł ozdobionych inskrypcją, nazywającą Husajna synem Nabuchodonozora. 

Babilon Ur Uruk Irak 2022_5

W swojej długiej historii Babilon był wielokrotnie niszczony i plądrowany a za sprawą Starego Testamentu miasto stało się symbolem moralnego zepsucia. Z Babilonu wywieziono między innymi słynną stelę z kodeksem Hammurabiego. Od 1899 roku na terenie starożytnego Babilonu prowadzone są prace wykopaliskowe. Stanowisko poważnie ucierpiało w trakcie inwazji amerykańskiej na Irak w 2003 roku. Rabusie splądrowali wówczas niestrzeżone muzeum w Babilonie, zaginęły spłonęło wiele cennych dokumentów. Doszło także do poważnych uszkodzeń obiektów na obszarze samego stanowiska archeologicznego. 

Babilon Irak i Kurdystan Iracki 2021_11

Szczegóły i programy wypraw do Iraku, podczas których zwiedzamy Babilon – stanowisko archeologiczne Atlal Babil – znajdują się  stronie wyprawy Irak oraz stronie wyprawy Irak i Kurdystan Iracki.

O Iraku czytaj w naszych artykułach Podróże do Iraku – W rozmowie Łukasz Odzimek Poza Trasą Adventure oraz Mateusz Grzeszczuk Podróż Bez Paszportu,  Kurdystan iracki i irański,  Kurdowie,  Irak Jazydzi z z Lalish,  Jazydzi z Lalish – potomkowie Asyryjczyków,  Muzyka z Kurdystanu